Signum Savjetovanje izrađuje poslovne planove koji obuhvaćaju kompletnu analizu potrebnih ulaganja u posao i budućih rezultata poslovanja. Plan obuhvaća opis poslovanja, kao i svih potrebnih resursa za realizaciju projekta te projekciju poslovanja u budućnosti. U praksi poslovne planove izrađujemo za projekte vrijednosti manje od 200.000 kuna dok investicijske studije i projekte izrađujemo za veće projekte iznosa iznad 200.000 kuna, neovisno da li se radi o novim projektima ili pak ulaganjima u postojeće poslovanje. Planovi i studije nužni su za ostvarivanje kako bankovnih kredita, tako i bespovratnih sredstava iz EU, nacionalnih, županijskih i gradskih fondova i mjera. Uz spomenute planove i investicijske studije, pripremamo i studije predizvodljivosti i izvodljivosti projekata.