Iz Programa za oporavak i koheziju europskih područja – REACT-EU krajem 2020. godine ili početkom 2021. godine planira se otvaranje Javnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u izgradnju, adaptaciju, nabavu strojeva i opreme. Cilj javnog poziva je jačanje regionalne konkurentnosti društava, povećanje proizvodnje, povećanje prihoda i izvoza te stvaranje novih radnih mjesta.

 

  • Prihvatljivi prijavitelji

 

Mikro, mala i srednja društva (postoji mogućnost da će i velika društva biti uključena) registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (osim proizvodnje duhanskih proizvoda) te izdavačkih djelatnosti.

 

  • Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji će biti dodijeljen u okviru ovog poziva

EUR 200.000.000

 

  • Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu 

- Nije poznato // U prošloj verziji ovog poziva iznos je bio od HRK 500.000 do HRK 15.000.000

 

  • Stope sufinanciranja bespovratnim sredstvima

- Nije poznato

** U prošloj verziji ovog poziva stope sufinanciranja su bile:

Za ulaganja u materijalnu I nematerijalnu imovinu 45% za mala I 35% za srednja društva

Za sustave grijanja I hlađenja 50%

Za savjetodavne usluge 50%

 

* * U prošloj verziji poziva prihvatljivi troškovi bili su:

- Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (uključujući gradnju i/ili adaptaciju prostora)

- Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

- Sudjelovanje na sajmovima

 - Usavršavanje

-  Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

- Uvođenje grijanja i hlađenja

- Promidžba i vidljivost

 

Za sve dodatne informacije, konzultanti Signum savjetovanja stoje vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas već danas na 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com