Dobar proizvod i usluga su preduvjet, ali ne i garancija poduzetničkog uspjeha.  Oformljenje ideje, izvrsnost i  pokretačka snaga su faktori koji diferenciraju poduzetnike, no za financijsku stabilnost je iznimno važno voditi računa o tri ključna elementa: knjigovodstvu, bruto bilanci i naplati potraživanja. To se posebno odnosi na srednje i manje poduzetnike.

 

Klizna područja za poduzetnike najčešće nisu vezana uz core-business, odnosno kvalitetu usluge ili proizvoda.  Problemi se najčešće pojavljuju u području tzv. "front" i "back" endu poslovanja poput loše prodaje radi kojeg stagnira baza klijenata (front-end), ali i financijsko-organizacijskih čimbenika (back-end).  Vlasnici tvrtki nemoraju sami biti vrsni financijski stručnjaci, no obzirom na njihovu odgovornost za sveobuhvatan poslovni ciklus, nužno je obratiti pažnju na tri važna faktora:

 

Osigurati dobro vođenje knjigovodstva

Zakonom propisane obaveze prema poslovnim partnerima i državnim institucijama moraju biti poštivane kad su u pitanju financijski tokovi i poslovne promjene u imovini, obavezama, kapitalu i rashodima, a koje ste dužni prijaviti. Vlasnici često nemaju vremena baviti se zahtjevnim i čestim izmjenama zakona i propisa. 

Knjigovodstveni servis osim organizacije poslovanja i poboljšanje komunikacije sa svim važnim državnim tijelima (trgovački sud, FINA, porezna uprava) često i štedi novac, te sprečava nepotrebno rasipavanje ostvarenog kapitala.  

 

Redovito praćenje bruto bilance

Čitanje financijskih izvještaja, te obraćanje pažnje na izvještaje bruto bilance su ključ za donošenje odluke o isplativosti određenog ulaganja. Stanje dugovanja i potraživanja u svakom trenutku je od neophodne važnosti. 

 

Bruto bilanca je 2 u 1 verzija financijskih podataka koja ima elemente bilance i računa dobiti i gubitka, te po grupiranim skupinama prikazuje sve važne događaje u određenom poduzeću u promatranom periodu, poput stanja na žiro računu, potraživanju prema kupcima, dugovanju prema dobavljačima i zaposlenicima, te dugovanja državi.  Svrha razumijevanje bruto bilance je moći ustanoviti postoji li osnova za ostvarenje dobit, odnosno jeli vrijednost imovine veća od obaveza i koliko je raspoloživo sredstava nakon podmirenja istih. 

 

Pravilno upravljanje naplatom potraživanja

Razrada slike idealnog kupca pravilno usmjerava marketinške i prodajne napore poduzetnika u izgradnji poslovnih odnosa sa pravim klijentima, odnosno onima koji vrednuju proizvod ili uslugu, te plaćaju u roku.  To podrazumijeva i postupak profiliranja, odnosno posezanje za alatima poput provjere boniteta.  Idealni klijenti, iako ne i najzastupljeniji po brojnosti bi trebali biti najzastupljeniji po ostvarenju prihoda. 

 

Uvjetovanje instrumenata plaćanja poput zadužnice ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.  U slučaju nemogućnosti naplate moguće je zaplijeniti sredstva s računa dužnika i prenijeti ih na svoj račun.

 

Kao alternativno rješenje za najteže slučajeve, postoji opcija usluga agencija za naplatu potraživanja

 

Za dodatne informacije o poslovnom savjetovanju o svim fazama poslovanja Vaše tvrke,  kontaktirajte Signum Savjetovanje savjetnike koji će Vam pružiti sve informacije.

 

Stojimo vam na raspolaganju na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003.