Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. Tim riječima najvljena je strategija RH do 2030. godine, a koja je službeno predstavljenja prošli tjedan. 

Ostvarenju vizije RH, a slijedom strateškog dokumenta, pridonijet će postizanje postavljenih strateških ciljeva i usklađena provedba politika u četiri razvojna smjera na čije je definiranje utjecala novonastala globalna kriza koja se snažno odrazila na hrvatsko gospodarstvo i sve segmente društva.

Kako se navodi na službenoj stranici ovog strateškog dokumenta, razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima želi se iskoristiti potencijale Hrvatske kako bi se otklonile gospodarske i društvene štete prouzročene globalnom krizom, potaknuo što brži oporavak Hrvatske i odgovorilo na ciljeve postavljene u okviru Europskog zelenog plana i Europskog teritorijalnog programa 2030. te time postavilo temelj održivom i inovativnom razvoju Hrvatske, uz postizanje otpornosti društva i gospodarstva na globalne krize.

Četiri definirana razvojna smjera su kako slijedi:

- održivo gospodarstvo i društvo

- jačanje otpornosti na krize

- zelena i digitalna tranzicija

- ravnomjeran regionalni razvoj 

 

Strateški ciljevi razvojnih smjerova uključuju:

RAZVOJNI SMJER 1.

Održivo gospodarstvo i društvo

Strateški ciljevi:

RAZVOJNI SMJER 2.

Jačanje otpornosti na krize

Strateški ciljevi:

RAZVOJNI SMJER 3.

Zelena i digitalna tranzicija

Strateški ciljevi:

RAZVOJNI SMJER 4.

Ravnomjeran regionalni razvoj

Strateški ciljevi:

 

Prijedlog nacionalne razvojne strategije idućih je 30 dana u javnoj raspravi, a nakon čega ista odlazi u Vladinu i saborsku proceduru.