Mjere ruralnog razvoja odnose se na razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, a manifestiraju se i kao potpora za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području. Isto tako, mjerama je obuhvaćen i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava u što se ubraja uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta s ciljem poljoprivredne proizvodnje, zatim kupnja životinja, raznog bilja, sjemena i drugog sadnog materijala, opremanje zatvorenih prostora i sličnih gospodarskih objekata nužnih za obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda u svrhu rasta i razvoja poljoprivrednog gospodarstva, itd.

Osim toga, bespovratna sredstva za ruralni razvoj moguće je iskoristiti i s ciljem marketinga kao i izravne prodaje proizvoda.

Da biste mogli ostvariti pravo na iskorištavanje bespovratnih sredstava, morate zadovoljavati određene uvjete:

  • nužno je imati sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
  • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području te iste jedinice lokalne samouprave
  • ako ste fizička osoba, morate imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu (plaćeni doprinosi za osiguranje)

 

Ciljevi Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) su:

  • poticanje konkurentnosti poljoprivrede
  • održivo upravljanje prirodnim resursima te
  • postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, što se odnosi i na stvaranje te zadržavanje radnih mjesta s ciljem zadržavanja mladih unutar granica Hrvatske.

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine proračun EPFRR-a iznosi oko 100 milijardi eura, a sredstva će biti dodijeljena kroz programe ruralnog razvoja koji traju sve do kraja 2023. godine.

 

https://www.signum-savjetovanje.com/hr/

 

https://web.facebook.com/signumsavjetovanje