Programi ruralnog razvoja pripremaju se što na regionalnoj, što na nacionalnoj osnovi i važno je da budu usmjereni na najmanje 4 od 6 prioriteta Europskog poljoprivrednog fonda. Nakon toga države same definiraju ciljeve na temelju konkretnih područja interesa te utvrđuju potrebne mjere koje će poduzeti kao i sva potrebna financijska sredstva.

Prioriteti EPFRR-a odnose se na:

  1. Poticanje prenošenja inovacija i znanja na području šumarstva, poljoprivrede i sličnih djelatnosti.
  2. Jačanje konkurencije svih oblika poljoprivredne djelatnosti s ciljem povećavanja održivosti gospodarstva.
  3. Poticanje bolje organizacije prehrambenog lanca te upravljanja rizicima.
  4. Promicanje ekološke ovisnosti te obnavljanje i očuvanje ekosustava.
  5. Promicanje učinkovitosti resursa te klimatski prilagodljive poljoprivrede, šumarstva i prehrane.
  6. Promicanje socijalne uključenosti i gospodarskog razvoja ruralnih područja kao i smanjenje siromaštva.

 

Za svaki program ruralnog razvoja izdvajaju se određena financijska sredstva, a dio tih sredstava, točnije barem 30%, obavezno se izdvaja za mjere kojima se rješavaju pitanja klimatskih promjena te ostala pitanja koja se tiču okoliša. Veći dio sredstava odnosi se na bespovratno financiranje i godišnja plaćanja poljoprivrednicima koji svoje poslovanje usmjere ka ekološki prihvatljivijim resursima.

Ono što posebno treba istaknuti je pružanje potpore tzv. pametnim selima koja za ruralni razvoj koriste inovativna rješenja, no djelomično se oslanjaju i na mobilizirana rješenja digitalnih tehnologija. Cilj cjelokupne inicijative je osigurati prilagodljiv mehanizam nužan za širenje inovacija na ruralnim područjima s ciljem pronalaženja najboljih rješenja za sve probleme koji su prisutni u ruralnoj zajednici.

 

www.signum-savjetovanje.com/hr/

 

https://web.facebook.com/signumsavjetovanje