Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. 'Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva' iz Programa ruralnog razvoja 2014 - 2020. Spomenuti natječaji vrijednosti su 300 milijuna kuna te prvi dio zahtjeva za potporu se podnosi od 14. prosinca 2020. godine do 30. travnja 2021. godine.

Natječaj za provedbu podmjere 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva, vrijedan je 250 milijuna kuna. Spomenuti natječaj odnosi se na ulaganja u sektoru svinjogojstva,  i to 125 milijuna kuna za mikro, male i srednje korisnike te 125 milijuna kuna za velike korisnike. najviša visina potpore je do milijun eura za mikro, male i srednje korisnike, a za velike korisnike do tri milijuna eura. Potporu do najviše 100.000 eura mogu dobiti korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Podmjera 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš vrijedna je 50 milijuna kuna te su  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u mogućnosti prijaviti se na spomenuti natječaj. Najniža visina potpore iznosi 5000 EUR, a najviša do 300,000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 100,000 EUR za one korisnike čiji je zbroj prometa kroz tri godine manji od 100,000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga te one korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Dodatne informacije o natječaju možete pronaći na ovoj poveznici https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva kao i kontaktirati stručnjake Signum savjetovanja za sve nejasnoće i pomoć pri apliciranju na natječaje.