Dovoljno vremena za pripremu dokumentacije

 

Za obnovljive izvore energije po ovom pozivu osigurano je 10 milijuna kuna za sektor energetike, a zaprimanje prijava započinje 21. rujna što prijaviteljima daje dovoljno vremena za pripremu planiranih projekata i prikupljanje potrebne dokumentacije.

 

Opravdani troškovi smatrati će se izrada glavnog projekta, nabavka i ugradnja jednog ili vipe novih sustava obnovljivih izvora energije, i stručni nadzor. Ovisno o lokaciji, prijavitelji će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 500 tisuća kuna. Sredstva pomoći i subvencije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstva ili do kraja tekuće godine.

 

Višestruka korist

 

Ovim se programom potiče korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, koje će tako vlastitim primjerom ukazati na prednost prelaska na sustav za korištenje obnovljivih izvora energije. Njihovo će poticanje, osim očiglednog doprinosa zaštiti okoliša, donijeti niz ušteda, pokrenuti nove djelatnosti kao i razvoj novih tehnologija, te time doprinijeti razvoju gospodarstva. U konačnici, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije utjecat će i na smanjenje ovisnosti o uvoznim energentima i posredno dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

 

Za ova sredstva sufinanciranja prijava će biti moguća isključivo putem sustava za e-Prijave na javni poziv Fonda a prijaviti se mogu jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Profesionalna, brza i učinkovita usluga Signum savjetovanja na usluzi vam je za svaku pomoć pri izradi i pribavljanju potrebite dokumentacije, kao i samom apliciranju.

 

https://web.facebook.com/signumsavjetovanje

 

https://www.signum-savjetovanje.com/hr/