Hrvatska za naredni period od deset godina, ima na raspolaganju 24,2 milijarde eura iz Europskih fondova, ne računajući sredstva za projekte koji se provode u narednih tri godine ( iz prošlog financijskog razdoblja). Velika je to prilika za Hrvatsku i njen razvoj. Premijer Plenković naglasio je: 'Sredstava je jako puno, za ekonomski i društveni razvoj nakon Covid-krize. Šansa je pred nama veća nego ikada, a pred svima nama je da uz maksimalni napor to što bolje iskoristimo".  

Zajednička pravila za period 2021. – 2027. uključuju: 

1. Kohezijska politika

Europski fond za regionalni razvoj

Europski socijalni fond plus

 

2. Zajednička ribarstvena politika

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

 

3. Migracije i unutarnji poslovi

Fond za azil i migracije

Fond za unutarnju sigurnost

Instrument za upravljanje granicama i vizama

 

 

Vlada je uputila prijedlog za financijsko razdoblje 2021. - 2027. kojim se utvrđuju sljedeći operativni programi vezani za kohezijsku politiku:

 

  1. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2021.-2027.
  2. Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.– 2027.
  3. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme operativnih programa za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. Definirano je kako će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije biti zaduženo za pripremu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. -2027. dok se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zadužuje za pripremu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. -2027

 

Ciljevi kohezijske politike za period 2021. -2027. su ponešto drukčiji nego što su bili u ranijem periodu. U ranijem razdoblju ciljevi su obuhvaćali 11 tematskih cjelina, dok za period 2021.-2027. obuhvaćaju pet područja:

 

- Pametnija Europa

- Zelena Europa

- Povezanija Europa

- Europa sa istaknutijom socijalnom komponentom

- Europa bliža građanima

 

Nacionalna razvojna strategija, kao ključni ekonomski i reformski dokument RH, iznimno je bitan dokument za povlačenje sredstava iz EU fondova. Definirana su četiri razvojna smjera RH:  održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija, ravnomjeran regionalni razvoj. Definirana strategija služiti će kao temelj proračuna RH kao i baza projekata za financiranje iz EU. Strategija nam daje odgovore na sljedeća pitanja: gdje smo trenutno i koju su nam potencijali?, kao i gdje želimo biti 2030. godine?

 

Ujedno, za period pred nama došlo je do pojednostavljenja okvira kohezijske politike, i to kroz sljedeće okvire:

 

- Jedna zajednička uredba za sedam fondova za podijeljeno upravljanje

- Jedinstvena Uredba o Kohezijskom fondu i Europskom fondu za regionalni razvoj

- Manji izbor tematskih područja te veća fleksibilnost

- Manje uvjeta koji omogućuju provedbu

- Nema više izmjena sporazuma o partnerstvu nakon početnog donošenja

- Nema preklapanja između sporazuma o partnerstvu i programa

- Logika intervencije usredotočena na opširne ciljeve politike i posebne ciljeve

- Ex ante evaluacija je opcija, ne više obveza

- Jedinstven skup pokazatelja; visoka obuhvaćenost po zajedničkim pokazateljima

 

Pratite i dalje novosti koje donosi Signum savjetovanje ili nas kontaktirajte direktno za sve dodatne informacije i specifikacije promjena koje nam donosi novo razdoblje do 2027. godine