Za početak, odgovorimo na pitanje: što je kružno gospodarstvo? Kružno gospodarstvo je dio zelenije ekonomije te se odnosi na model proizvodnje i korištenja proizvoda, a što uključuje: ponovno korištenje, dijeljenje, posudbu i reciklažu postojećih proizvoda. Sve navedeno se radi kako bi se određeni proizvod što više i što dulje koristio te maksimalno iskoristio potencijal proizvoda, a samim time i smanjila količina otpada.

Ključni elementi regulative i zakona koji je usvojen 2018. godine, a koji se odnosi na kružno gospodarstvo, definiraju sljedeće:

  • cilj o recikliranju EU komunalnog otpada do 203.5 godine
  • cilj o recikliranju ambalažnog otpada do 2030. Godine
  • cilj o odlagalištima kojim je definirano kako se na odlagališta smije odlagati do 10% komunalnog otpada
  • odvojeno prikupljanje biološkog otpada do 2023. Godine te odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada do 2025. Godine
  • i brojne druge mjere i regulative koje se odnose na ponovno korištenje proizvoda i sirovina, podupiranje recikliranja proizvoda itd.

 

U okviru Zelenog plana i kao dio predložene industrijske strategije, uključen je novi akcijski plan za kružno gospodarstvo. Ideja je da se proizvode što trajniji održivi proizvodi, a sve s ciljem produđženja roka trajanja i smanjenja otpada.

Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo predlaže sljedeće mjere:

  • Proizvodnja održivih proizvoda
  • Osnaživanje potrošača i njihovo pravo na popravak
  • Stvaranje konkretnih mjera za sljedeće sektore:

      ➜ elektroniku

      ➜ baterije i vozila

      ➜ ambalažu

      ➜ plastiku

      ➜ tekstil

      ➜ hranu

      ➜ građevinarstvo

  • Stvaranje konkretnih mjera za sljedeće sektore:

 

Kružno gospodarstvo ne samo da utječe na okoliš i smanjenje otpada, ono utječe i na gospodarstvo. Povećava konkurentnost, inovacije i gospodarski rast, te stvara nova radna mjesta. Prema službenim informacijama Europske unije,  očekuje se kako će se stvoriti do 700 tisuća novih radnih mjesta do 2030. godine.

 

Dodatne informacije i izvori:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/home

https://bit.ly/3xfdFrG

https://bit.ly/3dCjFD7

 

Za dodatne informacije o aktualnim fondovima Europske unije, kontaktirajte Signum Savjetovanje savjetnike koji će vam pružiti sve informacije. Stručnjaci Signum Savjetovanja rado će vam pružiti više informacija o mjerama za kružno gospodarstvo kao i konkretnim fondovima te mogućnosti apliciranja na iste. Stojimo vam na raspolaganju na info@signum-savjetovanje.com i/ili 091 2849 003.