Jedno od čestih pitanja s kojima se susrećemo je 'koji su ključni preduvjeti za uspješnost projekta financiranog iz EU?' 

Prije svega, rekli bi da je za početak ključno definirati: rezultat projekta te očekivani timeline. Potrebno je definirati što želimo postići sa spomenutim EU projektom -  koji su nam ciljevi, očekivanja i rokovi projekta.

Dodatno, potrebno je pripremiti analizu,  i to analizu postojećeg stanja kompanije korisnika, uključujući analizu projekta, njegove ciljeve, snage, slabosti i sve ostale ključne aspekte projekta, kao i napraviti analizu samog  EU projekta i program, odnosno pronaći odgovarajući natječaj za prijavu. Sve ovo je nužno napraviti prije daljnjih koraka.

Nakon spomenutog, potrebno je pripremiti detaljan financijski plan i financijsku konstrukciju za projekt. Ujedno, korisnici moraju biti spremni sufinancirati dio projekta, jer često se samo dio ( manji ili veći ) može sufinancirati iz EU fondova, dok ostatak mora financirati sam korisnik projekta. Uz navedeno,  potrebno je imati određena sredstva te financirati brojne troškove poput dozvola, pripremu papirologije i ostalih troškova koje uobičajeno nastanu tijekom pripreme projekta.

Nadalje, potrebno je planirati proračun za ljudske potencijale i ostale troškove: ured, putovanja, dnevnice, angažman dodatnih stručnjaka i savjetnika. Prijava na EU fondove nije jednostavan ni brz posao, odnosno zahtijeva višegodišnji rad educiranih EU projekt managera i administrativnih savjetnika, a koji posjeduju iskustvo, a što je svakako značajna stavka u ukupnoj vrijednosti projekta.  

Plansko i strateško djelovanje te rad je također od ključne važnosti, potrebno je pratiti projekt, od početka do kraja, odnosno sve uključene obveze i ciljevi se moraju ispuniti. Svi opći i posebni uvjeti ugvoora se moraju pratiti, kao i prava i obveze, kako za sami projekt, tako i za izvještavanje projekta.

Prijava na EU projekte i programe nije nimalo lak ni jednostavan proces, odnosno pretpostavlja i zahtijeva poznavanje procesa i brojnih detalja na koje je potrebno paziti prilikom prijave. Iz tog razloga, potrebno je odabrati pravog partnera, a koji će vam pružiti sve relevantne informacije te osigurati uspješnost projekta.  Specifična znanja i iskustva savjetnika i stručnjaka Signum Savjetovanja pomoći će vam pri odabiru EU projekta i uspješnoj prijavi. Kontaktirajte nas već danas!

 

https://www.signum-savjetovanje.com/hr/novosti

 

https://web.facebook.com/signumsavjetovanje