Objavaljen je natječaj čiji je cilj ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.


 Prihvatljivi korisnici su:
a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

 Prihvatljivi projekti:
a) u sektoru tržnica:
- građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica
b) u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
- građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara
- građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina
c) u sektoru dječjih vrtića
- građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića
d) u sektoru vatrogasnih domova:
- građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova


 Predviđeni intenzitet potpore
Od 80 do 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području
jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju: 
o 250.000.000,00 HRK od čega:
50.000.000 HRK za sektor tržnica
50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

 Visina potpore
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj
protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu
iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o
podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu
16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com