Upravljanje sredstvima

 

Financijskim sredstvima Europske unije upravlja se prema strogim pravilima a sve kako bi se osigurala kontrola načina na koji se sredstva koriste te kako bi se novac trošio na transparentan i odgovoran način.

 

Kao skupina, dvadeset i sedam povjerenika Europske unije snosi konačnu političku odgovornost za osiguravanje pravilnog trošenja sredstava EU. No s obzirom na to kako se većinom sredstava upravlja u zemljama korisnicama, odgovornost za provođenje provjera i godišnjih revizija snose nacionalne vlade.

 

Sa više od 76% proračuna Europske unije upravlja se u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim vlastima kroz sustav "zajedničkog upravljanja", većim dijelom kroz pet velikih fondova - tzv. Strukturni i investicijski fondovi:

  • Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) - regionalni i urbani razvoj
  • Europski socijalni fond (ESF) - socijalna uključenost i dobro upravljanje
  • Kohezijski fond (CF) - ekonomska konvergencija manje razvijenih regija
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF)

 

Drugim sredstvima izravno upravlja Europska unija i to u obliku:

 

  • Potpore za specifične projekte u vezi s politikama Europske unije, obično nakon javne objave poznate kao "poziv za dostavu prijedloga projekata". Dio sredstava dolazi iz EU, a dio iz drugih izvora.
  • Ugovori koje su izdale institucije Europske unije za nabavku usluga, roba ili radova potrebnih za njihovo poslovanje - poput studija, obuke, organizacije konferencija, IT opreme. Ugovori se dodjeljuju putem natječaja.

 

Podnošenje zahtjeva za financiranje

 

Mala poduzeća mogu se financirati iz fondova Europske unije kroz darovnice, zajmove i garancije. Nepovratna sredstva pružaju izravnu potporu, dok su druga sredstva dostupna putem programa kojima se upravlja na nacionalnoj razini.

 

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva mogu aplicirati za financiranje, pod uvjetom da su aktivne na područjima politike Europske unije i funkcioniraju na neprofitnoj osnovi.

 

Mladi mogu aplicirati za dvije glavne vrste financiranja:

  • Obrazovanje i osposobljavanje - mogućnosti učenja putem programa Erasmus +, podrška učenicima pri kraju obrazovanja i stručno usavršavanje u drugoj zemlji
  • Sufinanciranje projekata koji potiču građansku uključenost, volonterski rad i šire multikulturalnost.

 

Za istraživanje se između 2014. i 2020. godine iz fondova EU osiguralo gotovo 80 miljardi Eura, uglavnom putem istraživačkog programa Horizon 2020. To financiranje obično ima oblik bespovratnih sredstava za sufinanciranje širokog spektra istraživačkih projekata.

 

Većina poljoprivrednika u EU ispunjava uvjete za izravno financiranje. Otprilike trećina njih daje se u zamjenu za zelene poljoprivredne prakse (održavanje trajnih travnjaka, raznolikost usjeva, itd.). Poljoprivrednici također dobivaju novac na temelju količine zemlje koju posjeduju - opet u zamjenu za korištenje ekološki prihvatljivih metoda uzgoja koje čuvaju biološku raznolikost, kvalitetu tla i vode, te održavaju niske emisije štetnih plinova. Pored toga, u okviru ruralnog razvoja, mladi poljoprivrednici mogu imati koristi od posebne podrške za početak svog poslovanja, kao i od viših stopa potpore ulaganjima u posao.

 

Signum Savjetovanje pomoći će Vam da ostvarite svoj cilj kroz povlačenje sredstava točno iz onog fonda koji je namjenjen baš za Vašu tvrtku, obrt ili projekt. Iskustvo i kontinuirano praćenje novosti vezanih za dodjelu sredstava iz Europske unije čine nas vodećima na tržištu.

 

https://web.facebook.com/signumsavjetovanje

 

https://www.signum-savjetovanje.com/hr/