Što je HAMAG – Bicro ?

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije poznata je pod nazivom HAMAG – BICRO te je nastala spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno – inovacijske agencije Republike Hrvatske, koja je poznata kao BICRO.

 

Cilj spajanja prethodno spomenutih jest podrška poduzetnicima. Cilj je pomoć malom poduzetništvu, obrtu i poslovnim subjektima u nastajanju s ciljem ulaganja u istraživanje i razvoj pa sve do izlaska na tržište.

 

Obrtna sredstva – mikro zajmovi

 

Posrednička uloga HAMAG – Bicro-a je u posljednje vrijeme veoma aktualna tema u hrvatskim poslovnim i poduzetničkim krugovima. Osim COVID-19 zajmova koji su nastali kao odgovor na pandemiju koronavirusa, agencija omogućava i kreditiranje, odnosno zajmove za obrtna sredstva.

 

Pretežno je riječ o ESIF zajmovima koji se odnose na poticanje malog poduzetništva i radi se konkretno o ESIF mikro zajmovima za obrtna sredstva. Odobriti se može od 1.000,00 eura do najviše 25.000,00 eura. Rok korištenja ovakvih zajmova je do tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

 

Obrtna sredstva tiču se samo pojedinih kategorija kao što je priprema proizvodnje ili za pokrivanje troškova sirovima ili repromaterijala, no i ostale troškove kao što su troškove plaća, zapošljavanja, najma poslovnog prostora, režija i ostalih općih troškova.

 

Rok otplate ESIF mikro zajmova za obrtna sredstva je do tri godine uz maksimalni poček do šest mjeseci.

 

Tko je prihvatljivi prijavitelj za zajmove za obrtna sredstva?

 

Prihvatljivi prijavitelji su poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost za koju se traži zajam i koji imaju više od 50 posto privatnog vlasništva te imaju barem jednog zaposlenog ili će imati u roku od šest mjeseci.

 

Također ne smiju imati blokiran poslovni račun na dulje od 30 dana kroz zadnjih šest mjeseci te ne smiju imati nepodmirene obveze prema državi.

Kamatne stope na zajmovima variraju od 1,5 pa sve do 3,5 posto, ovisno o stupnju razvijenosti geografske lokacije iz koje dolazi prijavitelj.