Proces prijave obuhvaća popunjavanje obrasca Zahtjev za zajam koji obuhvaća cjelokupni popis i obveznu dokumentaciju. Osim fizičke prijave poštom moguće je prijavu poslati i on-line.

 

Ako HAMAG – BICRO donese pozitivnu odluku tada informira poduzetnika koji mora otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti podatke o otvorenom računu te nakon toga slijedi sklapanje ugovora o zajmu s HAMAG – Bicro-om i u konačnici do plasmana sredstava prema spomenutom Ugovoru.

 

Dokumentacija

 

Jedan dio dokumentacije podnosi se u izvorniku, a drugi kao preslike. U izvorniku se potpisano  ovjereno šalje obrazac zahtjeva zajam, izjava o korištenim potporama male vrijednosti, izjava radi utvrđivanj statusa subjekta i tablica kreditne zaduženosti. Svi obrasci su dostupni na stranicama agencije.

U preslici se pak mora dostaviti poslovni plan, ponude, troškovnici i ugovor koji su navedeni u zahtjevu za zajam, dokumentacija o legalnosti građenja ukoliko je ono cilj, pisma namjere i predugovori o poslovnoj suradnji, dokumentacija o drugim izvorima financiranja, statusna dokumentacija i financijska dokumentacija.

 

Statusna dokumentacija – Obuhvaća izvatke iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra uz osnivačke akte društva ako podnositelj ima dva ili više osnivača, kao i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnostnima NKD-a.

 

Financijska dokumentacija – Obuhvaća podatke o solventnosti koji nisu stariji od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva (BON 2 / SOL 2), potvrdu porezne uprave od nepostojanu duga prema državi, također ne stariju od 30 dana, prijaavu poreza na dobit s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave za protekle dvije godine (ako se radi o aktivnom poslovnom subjektu). Financijska dokumentacija obuhvaća Godišnji financijski izvještaj (el. Format) te prijavu poreza na dohodak sa svim prilozima, kao i kreditno izvješće HROK-a ne starije od 60 dana.

 

Također je potrebno dostaviti životopis vlasnika i podnositelja te preslike osobnih iskaznica odgovarajućih osoba. Ukoliko se radi o fizičkoj osobi tada se dostavljaju podaci o postojećim zaduženjima ukoliko ih ima.