Cilj spajanja prethodno spomenutih jest kreiranja sustava koji će na jedinstveni način pružiti podršku poduzetnicima, ali i onima koji to planiraju postati i koji imaju ideju koju ne znaju realizirati. Ideja koju treba realizirati, ali ako poduzetnik nema sredstva za plasiranje ideje i njezin razvoj ili izlazak na tržište tu nastupa HAMAG – BICRO.

 

HAMAG – BICRO:  Cilj i svrha

Cilj HAMAG – BICRO-a jest poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva koji su generator gospodarstva u većini visoko razvijenih zemalja. Djelatnost ove agencije podrazumijeva poticanje osnivanja i razvoja poslovnih subjekata kreditiranjem i davanjem jamstava uz niz drugih djelatnosti kao što su potpora poslovanju ili potpora za istraživanje, razvoj i implementiranje moderne tehnologije.

 

 Svrha je svakako pružanje financijske potpore subjektima koji imaju namjeru usmjerenja prema inovacijama i tehnologiji. Glavni cilj je motiviranje privatnog i javnog sektora ka ulaganju u istraživanje i razvoj. Spomenute djelatnosti Agencije su u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta.

 

Hamag – Bicro sudjeluje u mnogim projektima te osim odobrenja zajmova posreduje u dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima. Europska komisija je odobrila i omogućila Hrvatskoj Operativni program Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. pre kojih je dozvoljeno korištenje skoro sedam milijardi eura preko ESI fondova.

 

HAMAG – Bicro je uredbama o korištenju Europskog socijalnog fonda određen kao posredničko tijelo razine 2 te kao takvo je u koordinacije s Ministarstvom poduzetništva i obrta te pomaže u provedbi faze dodjele bespovratnih sredstava, ali u dijelu svoje nadležnost te daje mišljenje na postupak dodjele istih i ima odgovornost u procesu praćenja provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Osim podrške razvoju poslovanja agencija je uključena u razne projekte međunarodne suradnje koju s godinama razvija nakon ulaska RH u Europsku uniju.