Glavni cilj koji ima savjetovanje je uključivanje svih zainteresiranih aktera i prikupljanje informacija o stavovima, prijedlozima i interesa. Iz perspektive zainteresirane javnosti, savjetovanje je zapravo prilika da utječu na javne politike koje pritom zastupaju.

 

Stoga je vlada RH prije šest godina osnovna središnji portal e-Savjetovanja koji omogućuje pristup svim savjetovanjima na jednom mjestu s ciljem kvalitetnije suradnje s građanima i svim ostalim zainteresiranim društvenim skupinama kako bi se oblikovale javne politike i njeni procesi.

 

S većim vremenskim odmakom članstva u Europskoj uniji Hrvatska je usvojila takozvani Kodeks i tako ušla u svijet razvijenih europskih demokracija s jasnim standardima i koje imaju mjere savjetovanja državnih tijela sa javnošću koja može sudjelovati u postupku kreiranja zakona, propisa i akata.

 

Cilj je svakako usmjeren prema dostupnosti, jasnoći i trajanju savjetovanja, informiranju o učincima savjetovanja, usklađenosti postupaka savjetovanja među tijelima i unaprjeđenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija. Ovaj proces je započeo tijekom 2013. godine kada je donesen Zakon o pravu na pristup informacijama te je tako ispunjen jedan od obećanih kriterija koje je zahtijevalo članstvo u Europskoj uniji i koji je bio dijelom Akcijskog plana za provedbu inicijative pod nazivom Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj.

 

Stoga je preko portala e-Savjetovanje dostupan pregled svih takvih otvorenih aktivnosti u državi pa su tako dostupni i kontakti nadležnih osoba iz resornih ministarstava. Posebno su popularna savjetovanja vezana uz fondove EU koja privlače veliki broj zainteresiranih tijekom proteklih nekoliko godina s ciljem veće informiranosti kako doći do sredstava.