Ciljevi Fonda usklađeni su s ciljevima dodjele državnih potpora u razdoblju za period 2020. – 2022. kao i Uvjetima za dodjelu potpora izuzetih od obveze prijave EU. Financijska sredstva za spomenuti fond osigurana su Zakonom o hrvatskoj radioteleviziji. Sredstvima fonda potiče se proizvodnja, produkcija, objavljivanje  te distribucija audiovizualnih i radijskih sadržaja, neprofitnih nakladnika televizije ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga, neprofitnih pružatelja medijskih usluga koji prenose audiovizualni i/ili radijski program putem satelita, interneta, kabela i drugih dopuštenih oblika prijenosa, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa, koji su od javnog interesa i važni za sljedeće: 

1) ostvarivanje prava na javno informiranje

2) poticanje kulturne raznolikosti

3) razvoj odgoja i obrazovanja

4) razvoj znanosti

5) razvoj umjetnosti

6) poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika

7) poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

8) nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

9) poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova

10) podizanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji

11) poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti

12) podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom

13) povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata

14) razvoj i poticanje programa medijske pismenosti

15) zaštitu okoliša

16) promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

Potporama koje su na raspolaganju podupire se kulturni proizvod, koji biraju članovi Vijeća za eletroničke medije. Tijekom selekcijskog odabira, članovi vijeća ocjenjuju kvalifikacijski test. Kriteriji za odabir kulturnog proizvoda su:

- Program je od interesa za opći, regionalni ili lokalni razvoj

- Program se odnosi na kulturne teme ili sadržaje

- Program se objavljuje na hrvatskom ili na jezicima manjina u HR

Ukupna sredstva koja su planirana u okviru Fonda iznose kako slijedi:

- 2021. godina ukupno 20.000.000,00 kuna

- 2022. godina ukupno 20.000.000,00 kuna

- 2023. godina ukupno 20.000.000,00 kuna

Ukupna planirana sredstva za razdoblje od 2021. – 2023. iznose 60.000.000,00 kuna (€ 7.975.176,99), a na godišnjoj razini iznos je navedenih 20.000.000,00 kuna (€ 2.658.392,33).

Za sve dodatne informacije glede gore spomenutih potpora, pozivamo vas da posjetite web stranice Agencije www.aem.hr ili kontaktirate savjetnike Signum savjetovanja koji vam stoje na raspolaganju za sva pitanja vezana uz raspoloživa sredstva i mjere.