Razvojni ciljevi Hrvatska 2030 (Nacionalna razvoja strategija RH do 2030)

Razvojni ciljevi Hrvatske 2030 još uvijek nisu finalno potvrdjeni. Očekuje se da će se Nacrt prijedloga razvojne strategije RH do 2030.godine naći uskoro u Saboru, a gdje će se održati rasprava kao i izglasavanje nove razvojne strategije RH.

 

U spomenutom Nacrtu, definiraju se ključne točkje razvoja RH, kao i smjer kojim ćemo ići u narednom periodu do 2030. godine.

 

Ključni razvojni smjerovi Hrvatske 2030. godine su kako slijedi:

 

 • Prepoznatljiva Hrvatska
 • Ekonomski stabilna i učinkovita
 • Konkurentna, poduzetna i inovativna
 • Sigurna
 • Zelena
 • Povezana
 • Uključiva
 • Hrvatska naprednih regija

 

Saznajte više...

Ključni izazovi za hrvatsku poljoprivredu nakon 2020. godine

Prema informacijma od strane Državnog zavoda za statistiku, udio poljoprivrede u ukupnoj proizvodnji Hrvatske u 2019. godini, iznosio je 2,8 posto, a u usporedbi s ranijim godinama, bilježi se kontinuirani pad i negativan trend u poljoprivredi. Sveukupno gledajući, u posljednih pet godina, Hrvatska bilježi pad poljoprivredne proizvodnje od 26 posto, prvenstveno u sektoru stočarstva.  Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2109. godini pala je s 33 milijarde na 16 milijardi kuna, a što potvrđuje i pad broja svinja, te značajan pad proizvodnje mlijeka.  Nažalost, premda Republika Hrvatska ima veliki potencijal u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, isti nije iskorišten, te se možemo nadati kako ćemo novonastalu korona krizu, iskoristiti za jačanje te rast i razvoj na domaćem i tržištu EUa.

Saznajte više...

EU fondovi u 2021. godini

EU fondovi

 

Ulaskom Republike Hrvatske otvorene su razne mogućnosti iskorištavanja bespovratnih sredstava te se popularno novac dobiven takvim putem naziva EU fondovi. Ono što EU nudi jesu takozvani strukturni fondovi, ali oni su generalno vezani za strateški značaj Hrvatske i cijele Europske unije.

 

U pretpristupnom razdoblju od 2007. do 2013. godine Hrvatska je na raspolaganju imala oko 374 miljarde eura, dok se u sklopu takozvane „kohezijske politike“ u razdoblju od 2014. do 2020. godine omogućilo 376 milijardi eura iz proračuna Europske unije.

Saznajte više...

EU fondovi

Ulaskom Republike Hrvatske otvorene su razne mogućnosti iskorištavanja bespovratnih sredstava te se popularno novac dobiven takvim putem naziva EU fondovi. Ono što EU nudi jesu takozvani strukturni fondovi, ali oni su generalno vezani za strateški značaj Hrvatske i cijele Europske unije.

 

Saznajte više...

EU fondovi 2020.

EU fondovi su izrazito popularni u Hrvatskoj posljednjih godina pa tako i u 2020. godini s obzirom da je ulazak u Europsku uniju omogućio odobravanje sredstava za razne projekte na razvoju infrastrukture, gospodarstva, kvalitete života i generalnog životnog standarda. Kroz posljednjih šest godina je omogućeno preko 376 milijardi eura iz proračuna, a dobar dio je odobren putem Europskih investicijskih i strukturnih fondova (ESIF) koji su predviđeni takozvanom zajedničkom kohezijskom politikom.

Saznajte više...

Što je društveno poduzetništvo i koja su ključna načela društvenog poduzetništva?

Društveno poduzetništvo je ona vrsta poduzetništva koja se temelji na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti. Kompanije koje se vode načelima društvenog poduzetništva redovito ulažu svoje resure za daljnju dobrobit zajednice i društva u kojem djeluju.  Sve više kompanija diljem svijeta odlučuju se za društveno odgovorno poslovanje i održiv razvoj, te možemo primijetiti kako i sve veći broj kompanija u Hrvatskoj i okolnim zemljama, više pažnje posvećuju društvenom poduzetništvu i djelovanju u društvu.

Saznajte više...

ESIF Fondovi

ESIF ili Europski investicijski i strukturni fondovi sastoje se od pet fondova koji su predviđeni zajedničkom kohezijskom politikom.

 • Kohezijski fond
 • Europski fond za regionalni razvoj
 • Europski socijalni fond
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

 

Svi spomenuti ESI fondovi iz kohezijske politike EU su pod izravnom ingerencijom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Saznajte više...

E-savjetovanje

E – Savjetovanje je rsta informiranja sa zainteresiranom javnošću kako bi građani mogli doći do informacija koja su im potrebna u vezi određenih institucija i tako se uključiti u iste. Razlog nastajanje je što je ovakav oblik savjetovanja u postupcima donošenja zakona, akata i propisa temeljni dio svakog demokratskog procesa jedne europske i moderne države s ciljem jačanja transparentnosti i odgovornosti rada državnih tijela i institucija.

Saznajte više...

Financijske ulsuge i krediti

Najčešće financijske usluge koje se nude u Republici Hrvatskoj su krediti. Osim raznih bankarskih usluga koje nude financijske institucije (poslovi mjenjačnice, uplate i isplate i sl.), pozajmice i krediti su najtraženije vrste financijskih usluga.

 

Veoma veliki broj građana u Hrvatskoj ima neku vrstu zaduženja te je najučestaliji oblik kredit kao obveza.

Saznajte više...

HBOR krediti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske koja ima ulogu u poticanju razvoja domaćeg gospodarstva. HBOR to čini kreditiranjem, osiguranjem izvoza, izdavanjem garancija i poslovnim savjetovanjem.

 

Cilj jest svakako poveznica između poduzetničkih ideja i njihove realizacije te jačanje konkurentnosti cjelokupnog hrvatskog gospodarstva.

Saznajte više...

HAMAG Bicro dokumentacija

Hamag Bicro kao posredničko tijelo za poticanje poduzetništva ima cjelokupni proces prijave zahtjeva za zajam. Dokumentacija koju je potrebno prikupiti obuhvaća dosta detalja s kojima poduzetnik treba biti upoznat i dobro informiran.

Saznajte više...

HAMAG Bicro Krediti

Krediti i zajmove koje nudi HAMAG – Bicro (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, predstavljaju zapravo posredničku ulogu agencije koju ima u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Saznajte više...

HAMAG Bicro obrtna sredstva

Hamag – Bicro u svome programu kreditiranja i podrške malom poduzetništvu nudi zajmove za obrtna sredstva.

Saznajte više...

Hamag Bicro

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije poznata je pod nazivom HAMAG – BICRO te je osnovana 2014. godine pripajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno – inovacijske agencije Republike Hrvatske, koja je poznata kao BICRO.

 

Saznajte više...

Ključni preduvjeti za uspješnu provedbu projekata financiranih iz EU fondova

Stručnjaci i savjetnici Signum savjetovanja posjeduju višegodišnje iskustvo iz pripreme i provedbi EU projekata, strateškog planiranja, administrativnog i financijskog praćenja projekata, analiziranja te projekt managementa. Surađivali smo s brojnim predstavnicima iz javnog i privatnog sektora, te smo uspješno vodili i proveli stotine posebnih projekata.

Saznajte više...

Poslovno savjetovanje

U današnje vrijeme koje karakterizira ubrzani tehnološki razvoj iznimno je važno uskladiti svoje poslovanje kako biste dobili najviše. Iz tog razloga mnogi često traže usluge poslovnog savjetovanja s ciljem unaprjeđivanja djelatnosti. Ono se temelji na tzv. tržišnoj inteligenciji, točnije na području primijenjenog projektnog menadžmenta koji je usmjeren na unapređenju prodajnih vještina.

Saznajte više...

Poslovni savjeti

Da biste u današnje vrijeme bili uspješni u poslu morate biti fleksibilni odnosno prilagodljivi novonastalim situacijama te imati dobre sposobnosti planiranja i organizacije. Mnogi ljudi započinju neki posao misleći da će samo uključiti računala ili otvoriti vrata ureda i novci će početi kapati sa svih strana, ali tek tada otkrivaju da je ipak puno teže zaraditi. Uspjeh ne dolazi preko noći.

Saznajte više...

Savjetovanje, javna nabava

Javna nabava je postupak kojim se ugovara nabavljanje robe, radova ili usluga od određenih gospodarskih subjekata. Pri tome je naručitelj obavezan poštovati sljedeća načela propisana Zakonom o javnoj nabavi:

Saznajte više...

EU projekti u sklopu programa Obzoru: inovacije, razvoj, tehnološki napredak

Financijski instrument EU naziva Obzor za naredni period 2021  - 2027 fokusirat će se na ostvarivanje ciljeva EU, a koji su prvenstveno vezani za inovacije, razvoj, tehnološki napredak i istraživanja. Cilj je da se putem programa i projekata u okviru Obzora poveća broj inovacijskih aktivnosti, konkuretnosti, stvaranju novih prilika i broju radnih mjesta u EU. 

 

 

Saznajte više...

Korištenje FIDIC Ugovora u provedbi infrastrukturnih projekata

Ugovor nastaje sporazumom ugovornih strana te je isti pravna forma međusobnih prava i obveza, a koje su definirane i ugovorene izmeđju ugovornih strana. Premda je ugovor moguć i u usmenom obliku, isti je ipak najčešće napisan u pisanoj formi te jasno definira sve detalje, uvjete i obveze obje strane.

Saznajte više...

EU natječaji

EU natječaji jedan su od najtraženijih pojmova pretraživanja na Internet tražilicama u Hrvatskoj tijekom posljednjih sedam, osam godina. Članstvo Republike Hrvatske omogućilo je niz pozitivnih aspekata za razvoj infrastrukture, prometne povezanosti, ali i raznih projekata koji se vežu za gospodarstvo (generalno poduzetništvo te primjerice pojedine grane kao što su poljoprivreda i sl.).

Saznajte više...

Program ruralnog razvoja

Od kada je Hrvatska ušla u Europsku Uniju, počela je provoditi razne programe ruralnog razvoja koji su financirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Tim istim programima planirano je sufinanciranje različitih ulaganja u sklopu 16 mjera čiji je cilj povećati konkurentnost hrvatske poljoprivrede, prerađivačke industrije, šumarstva i slično. Osim toga, nastoje se unaprijediti životni i radni uvjeti u ruralnim područjima.

Saznajte više...

Projekti EU fondova

EU fondovi su financijski instrumenti za provođenje politika Europske Unije u državama članicama. Njima se financiraju mnogi projekti i programi koji se ubrajaju u različita područja kao što su poljoprivreda i ruralni turizam, područja regionalnog i urbanog razvoja, istraživanje i inovacije, zapošljavanje i socijalna uključenost, pomorska politika i druga.

Saznajte više...

Povlačenje sredstava iz EU fondova

EU fondovi osmišljeni su s ciljem unaprjeđenja života članica Europske Unije. Točnije, njima se financiraju mnogobrojni projekti koji doprinose inovativnim rješenjima na području ekološke održivosti. Gotovo svatko može pristupiti povlačenju sredstava iz EU fondova, budući da je financiranje namijenjeno organizacijama, malim poduzećima, građanima, mladima, lokalnim i regionalnim tijelima, nevladinim organizacijama, poljoprivrednicima i ostalima. 

Saznajte više...

Krediti za obrtnike

Banke u Hrvatskoj, ali i Europi plasiraju velike količine likvidnosti. Postoje razne mogućnosti, a jedna od takvih su i krediti za obrtnike koji su poprilično popularni na našim prostorima.

Generalno, hrvatsko društvo je u modernoj eri pretežito potrošačko unatoč dugogodišnjem utjecaju socijalističkog režima. Stoga je ponuda u skladu s potražnjom, poprilično velika gdje razne komercijalne banke nude kreditne linije za fizičke osobe, ali i pravne. Postoje razni oblici poput stambenih, investicijskih ili pak nenamjenskih kredita kao tri vrste koje su najzastupljenije.

Saznajte više...

EU fondovi za mlade

Osim uobičajenih projekata koji su Republici Hrvatskoj omogućeni ulaskom u Europsku uniju za nepovratna sredstva mogu aplicirati i posebne skupine pa se mnogi pitaju koje mogućnosti imaju EU fondovi za mlade.

Saznajte više...

Usluge savjetovanja: prijava na nove mjere pomoći HZZ-a za krizne industrije

Još uvijek se ne nazire kraj gospodarskoj krizi izazvanoj COVID 19 virusom. Pandemija je utjecala na brojne kompanije i poduzetnike, a primarno na turistički sektor, prijevoz, event industriju, glazbenu industriju te ostale srodne industrije. Njihov rad je, a s obzirom na manje kretanje stanovništva, kao i zabrane okupljanja, umanjen, a nerijetko i  u potpunosti onemogućen.

Saznajte više...

Poduzetnički krediti

Poduzetnički krediti postoje s ciljem ostvarivanja poslovne ideje. Imati samo ideju bez razrađenog projekta, poslovnog plana i detalja poslovanja i daljnjeg razvijanja cjelokupnog projekta obično ne donosi rezultate. Stoga je za ideju potrebno imati sve detalje razrađene, a za pokretanje posla i ulazak u poduzetničke vode podrazumijevaju se novčana sredstva.

 

Do sredstava za financiranje može se doći putem raznih EU natječaja, ali i kredita poduzetnike. Kredit je u ekonomskoj teoriji kvalitetan način za stjecanje likvidnosti, odnosno novca pod uvjetom da je isti namijenjen u svrhu poslovnog razvoja.

 

Saznajte više...

Strukturni fondovi EU

Ulaskom Republike Hrvatske otvorene su razne mogućnosti iskorištavanja bespovratnih sredstava. Ono što EU nudi jesu takozvani strukturni fondovi. Zapravo se radi o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima koji su dobili kraticu ESI.

 

 

U pretpristupnom razdoblju od 2007. do 2013. godine Hrvatska je na raspolaganju imala oko 374 miljarde eura, dok se u sklopu takozvane „kohezijske politike“ u razdoblju od 2014. do 2020. godine omogućilo 376 milijardi eura iz proračuna Europske unije.

Saznajte više...

Financiranje: sredstva HBORa za kreditiranje likvidnosti

Šest mjeseci je prošlo od službenog proglašenja pandemije i jednog posve neobičnog perioda za sve nas. I dalje svi željno iščekujemo povratak 'na staro', međutim, još uvijek se ne nazire kraj COVIDUu 19 i svemu što nam je donio.

 

Veliki broj hrvatskih kompanija je na koljenima i bore se s teškoćama u poslovanju, trpe ogromne gubitke te su prislijene otpustiti brojne zaposlenike. Neke su već i zatvorila svoja vrata zauvijek.  S obzirom da brojne kompanije u krizi imaju problem s likvidnošću, HBOR je žurno reagirao te ponudio poduzetnicima financijska rješenja.

Saznajte više...

Kriza kao šansa? Poslovno - financijsko savjetovanje nikad važnije kao danas

Gospodarska kriza izazvana COVID 19 virusom, a koja je zahvatila svaki kutak planete, jedinstvena je, nepredvidiva i teško je prognoizirati njeno daljnje trajanje i tijek. Često se pitamo – kad će se sve vratiti u normalu? Nemoguće je dati odgovor na spomenuto pitanje, te navedeno ovisi o više faktora, a primarno o samom virusu, njegovom širenju i daljnjem utjecaju na čovječanstvo.

Saznajte više...

Ruralni razvoj

Ruralni razvoj ili razvoj ruralnih područja podrazumijeva dugotrajni proces unaprjeđenja kvalitete života kao i poboljšanje financijske situacije ljudi koji žive na tom području.

S obzirom na to da se prioritetni problemi u hrvatskim ruralnim područjima odnose na negativni demografski trendovi, nisku stopa zaposlenosti i očiti zaostatak u razvoju u usporedbi s urbanim regijama, moguće je ostvariti bespovratna sredstva iz Europske Unije na području ruralnog turizma. S ciljem ruralnog napretka sredstva se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, trgovačkim društvima i obrtima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika. Ista se, dakako, moraju ostvariti ulaganjima u ruralni turizam i ostale aktivnosti prisutne u ruralnom području.

Saznajte više...

PROJEKTI ZA OČUVANJE OKOLIŠA

Sektor za Poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj je u okviru programa Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) dana 25. lipnja 2020. godine objavio natječaj za provedbu Podmjere 4.4.”Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena”- provedba tipa operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša” i dodjelu bespovratnih sredstava.

Saznajte više...

KRATKI LANCI OPSKRBE I LOKALNA TRŽIŠTA

Dobre vijesti stižu nam iz sektora Poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Naime, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju početkom je srpnja objavila natječaj za provedbu podmjere 16.4. "Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta" - provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

 

Suradnja u ovom smislu odnosi se na suradnju između subjektima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja novih alternativnih kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

 

Saznajte više...

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNE NAMJENE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 3. srpnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Sredstva sufinanciranja će se dodjeljivati za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije s kotlom na drvnu sječku, odnosno pelete ili pirolitičkim kotlom na drva, dizalicom topline, sunčanim toplinskim pretvaračima, te fotonaponskim pretvaračima.

Saznajte više...

POTENCIJAL NAGRADNIH NATJEČAJA

Sve tvrtke, privatni poduzetnici i organizacije žele promovirati svoj rad. Kako bi bili uspješni u stvarnom poslovnom svijetu, svi oni moraju pokazati koliko su sposobni, koliko su uspješni te koja su njihovi najveća postignuća zaslužila pohvale i nagrade.

Saznajte više...

KAKO DO SREDSTAVA IZ FONDOVA EU

Europska unija osigurava financijska sredstva za širok spektar projekata i programa koji pokrivaju područja regionalnog i urbanog razvoja, zapošljavanja i socijalne uključenosti, poljoprivrede i ruralnog razvoja, pomorske i ribarstvene politike, istraživanja i inovacija, te humanitarne pomoći.

Saznajte više...

Sezona 2020: najave aviolinija za Hrvatsku

Već sad je više nego očigledno kako će pandemija korona virusa imati značajan utjecaj na brojne industrije,  od kojih je svakako turizam jedna od najpogođenijih. Korona kriza pogodila je brojne industrije, međutim turizam i prijevoznmički sektor svakako je pri vrhu liste industrija koje je najviše pogodila gospodarska kriza. Svijet je stao.

Saznajte više...

Nastavak potpore: nove korona mjere za lipanj

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove mjere za lipanj, a sve s ciljem očuvanja radnih mjesta za potrebe businessa i kompanija kojima je poslovanje ugroženo slijedom pandemije korona virusa.

 

 

 

 

Saznajte više...

Trznica.hr: novi projekt ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je novi projekt trznica.hr novu web platformu na kojoj hrvatski poljoprivrednici i ribari imaju priliku prezentirati i predstaviti svoje proizvode. To je nova online tržnica koja, premda ubrzano predstavljena slijedom nastale pandemije korona virusa, predstavlja brojne proizvode domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske. 

 

Saznajte više...

Poslovanje u dobra korone: kako je rad od kuće postao sve učestaliji

Korona kriza nas je svih zatekla i možemo reći da gotovo pa nitko nije bio spreman na razmjere promjena do kojih je dovelo širenje korona virusa. U svega par tjedana, dobili smo 'novo normalno'.

Saznajte više...

UNWTO: očekivani pad turizma do 80%

Pojava i širenje COVID 19 korona virusa, a koji je poharao svijet u svega par mjeseci, ima veliki utjecaj na ekonomiju i gospodarstva širom svijeta.

Saznajte više...

COVID 19 update: Otvoreni ugostiteljski objekti

Od ponedjeljka, 11. svibnja 2020. godine, dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima, trgovačkim centrima, hotelima, kladionicama, kazinima. Ujedno, ukinute su i propusnice te se dozvoljavaju okupljanja do 40 osoba, uz preporučeni razmak i socijalnu distancu od 1,5 m.

Saznajte više...

Obavijest o primjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

0d 01. svibnja 2020. godine, uveden je zastoj odnosno moratorij s provedbom ovrhe na plaći koju provodi poslodavac. Navedeno je uređeno odredbama čl. 196. do 203. te čl. 284. Ovršnog zakona, a sve slijedom dokumentacije koju je poslodavac zaprimio.

Saznajte više...