Prijavitelji:
o Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički
bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska
o Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno
Grad Zagreb
o Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno
Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave te druga pravna osoba te fizička osoba
o Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač
jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb
o Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i
ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave
odnosno Grad Zagreb te druga pravna i fizička osoba.
o Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga, te se pojedinom
korisniku bespovratna financijska sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako
djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz
proračuna Unije.
 Jedan prijavitelj može sklopiti više Ugovora za više različitih zgrada ili se s jednim
prijaviteljem može sklopiti više Ugovora za istu zgradu, ali za različite aktivnosti
(primjerice jedan Ugovor za pripremu projektne i tehničke dokumentacije, a drugi za
izvedbu radova).


 Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
2. Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
3. Grupa 3.: Izvedba radova i opremanje

 Ukupna raspoloživa sredstva
o Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru
ovog Poziva je 1.071.600.000,00 HRK koji je osiguran u Državnom proračunu RH.
o Intenzitet bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 %
prihvatljivih troškova

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do
iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine, ovisno što
nastupa ranije.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta
kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-
savjetovanje.com