✎ Prihvatljivi prijavitelji: dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili JLS s područja odabrane UA/UP.

✎ Prihvatljivi partneri: dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge); JLS s područja odabrane UA/UP.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

• najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000 kuna

• najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000 kuna

Trajanje provedbe projekta: 18-24 mjeseci

✎ Prihvatljive Aktivnosti:

Element 1: Upravljanje projektom i administracija

Element 2: Aktivnosti identificiranja, planiranja i osvještavanja vezano uz provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga: izrada analiza potreba korisnika; izrada analiza /podloga programa za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga; povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga; organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, socijalnih usluga, te prava pripadnika ciljanih skupina;

Element 3: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga - organiziranje i pružanje usluga odnosno programa: savjetovanje i pomaganje; psihosocijalna podrška; rana intervencija; pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija); boravak; organizirano stanovanje; pomoć u kući, uspostavljanje mobilnih timova pružanja pomoći, programa/savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose; programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima; programa rada u zajednici, volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama; programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti;

• adaptacija i opremanje prostora za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga

• nabava vozila potrebnih za kvalitetno pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt

• najam prostora za projektne aktivnosti

Element 4: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije: aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina u svrhu razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti edukacije drugih pružatelja socijalnih usluga

Element 5: Promidžba i vidljivost: organizacija promotivnih aktivnosti (konferencije, okrugli stolovi, tiskovne konferencije i sl.); aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.; uspostava i održavanje internetskih stranica.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com