Opći cilj Poziva:

povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Temeljem poziva financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Specifični ciljevi Poziva:

Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju pripadnika ciljanih skupina

Poboljšanje pristupa pripadnika ciljanih skupina kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

Prijavitelji su organizacije civilnog društva kao što su umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti

Prihvatljivi partneri su organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga), javna ustanova u kulturi, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju izravne troškove osoblja i ostale troškove projekta (izravne i neizravne). Izravni troškovi osoblja podrazumijevaju troškove plaća osoblja, a ne uključuju putne troškove, ugovore o uslugama s pravnim osobama, ugovore o uslugama s fizičkim osobama u vrijednosti od 200.000,00 kn ili više, bez poreza na dodatnu vrijednost te materijale potrebne osoblju projekta za provedbu projektnih aktivnosti ili zadataka. Postotak ostalih prihvatljivih troškova ugovara se u iznosu od 40 % ukupnih izravnih troškova osoblja.

 

Najviši i najnižni iznos bespovratnih sredstava:

Najniži iznos: 100.000,00 HRK

Najviši iznos: 500.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore:

100%

 

Poziv je otvoren od 18. svibnja 2020., a rok za podnošenje projektnih prijedloga je najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj na 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com