Cilj natječaja je je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva.

Prihvatljivi korisnici ,mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva.

Za natječaj se može prijaviti od 27. travnja 2022. sve do 30. lipnja 2022. godine te je u proračunu natječaja raspoloživo 250.000.000 HRK. Od cjelokupnog iznosa, 150.000.000 HRK će biti dodijeljeno malim i srednjim korisnicima, dok će 100.000.000 HRK biti dodijeljeno  velikim korisnicima.  
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša iznosi do 1.000.000 EUR.

Projektom se mogu financirati sljedeće aktivnosti:

  • Izgradnja i opremanje objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu te ulaganja u pokretne sušare
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • Prilagodba novouvedenim standardima ruralnog razvoja (EU) Br. 1305/2013
  • Sufinanciranje općih i nematerijalnih troškova

 

Intenzitet potpore iznosi do 50% (85% EU i 15%  RH), isti se po projektu može uvećati za dodatnih 20% pod uvjetima da ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, da se ulaganje odvija na planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima te da se ulaganje provodi kao zajednički projekt.

 

Uslugu ne naplaćujemo sve dok sredstva nisu osigurana.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati direktno na broj 091 2849 003 ili mailom na adresu info@signum-savjetovanje.com