• Specifični ciljevi Poziva:
 • Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

 

 • Ciljne skupine poziva:
 • Djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

 

 • Prijavitelji:
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave

 

 • Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta
 • Element 1: Uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljne skupine

Aktivnosti ovog Elementa odnose se na provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pripadnike ciljne skupine i uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

 • Element 2: Promidžba i vidljivost

Aktivnosti ovog Elementa odnose se na izradu promotivnih materijala (plakat, brošure, letci i sl.), organizaciju informativnih događaja, izradu internetske stranice projekta i diseminaciju informacija o projektu putem drugih medijskih kanala (tisak, radio, televizija).

 • Element 3: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti ovog Elementa odnose se na upravljanje projektom i izvještavanje.

Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Prijavitelj mora provesti sve aktivnosti iz Elemenata 1. i 3. te barem jednu aktivnost iz Elementa 2. Troškovi vezani za provedbu Elementa 1. moraju iznositi najmanje 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava

150.000.000,00 kn

 

 • Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 
 • Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 HRK.
 • Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određeni su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji na tom području i uzevši u obzir godišnji iznos za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

 • Sufinanciranje projekta
 • Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Poziv je otvoren 08. siječnja 2021., a rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 22.ožujka 2021.

 

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com