Specifični ciljevi Poziva:

 • Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
 • Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;
 • Poduzanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

 

Ciljane skupine Poziva

 1. Pripadnici sljedećih ranjivih skupina:
 • Djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • Djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
 • Djeca s teškoćama u razvoju
 • Djeca bez pratnje (državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od 18 godina, koja je ušla u RH bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega
 • Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti
 • Odrasle osobe s invaliditetom
 • Starije osobe
 • Beskućnici
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • Žrtve trgovanja ljudima
 • Članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina

 

 1. Stručnjaci/osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (iz sustava socijalne srbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije i sl.)

 

 • Prihvatljivi prijavitelji i partneri:
 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije civilnog društva
 • Ustanova socijalne skrbi

 

 • Najviši i najnižni iznos bespovratnih sredstava:
 • Komponenta 1. à 400.000,00 kn – 3.000.000,00 kn (intenzitet potpore od 70-100%)
 • Komponenta 2. à 400.000,00 kn – 8.000.000,00 kn (intenzitet potpore od 70-100%)

Poziv je otvoren od 28. svibnja 2020., a rok za podnošenje projektnih prijedloga je najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com