Svrha (cilj) Poziva:
Cilj Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz
suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih
proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda/usluga.
- Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 kn
- Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn
- Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici,
Srednji poduzetnici
- Intenzitet potpore od 70% do 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
ovisno o sjedištu prijavitelja:
70% -> IV. skupina JLRS;
75% -> III. skupina JLRS;
80% -> II. skupina JLRS;
85% -> I. skupina JLRS.

Prijedlog web stranice
- Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju
novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća
i/ili novost na tržištu:
testiranje proizvoda, usluge ili procesa;
ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa;
demonstracijske aktivnosti; stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda,
usluge ili procesa.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu
projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020.
godine u 16:00:00 sati.
Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko izrade projektnog prijedloga, javite
nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave.