KORISNIK POTPORE: vlasnik ribarskog plovila
Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice
b) ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom
c) ribarsko plovilo koje obavlja gospodarski ribolov na moru mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet kalendarskih godina koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu
d) ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskojgodini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu
e) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika

IZNOS POTPORE: 2.425.000,00 EUR

NAJVIŠI IZNOS POTPORE PO RIBARSKOM PLOVILU: 200.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE:
– 50% ukupnih prihvatljivih troškova

Povećanje/smanjenje intenziteta:

KRITERIJ POVEĆANJE / SMANJENJE BROJ POSTOTNIH BODOVA INTENZITET POTPORE (%)
Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov.

Pojašnjenje: operacija se odnosi na ulaganje u ribarsko plovilo usegmentu malog priobalnog ribolova

Povećanje 30 80
Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85
Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60
Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata poposebnim propisima

Povećanje 25 75
Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća.

Smanjenje 20 30

PRIHVATLJIVA ULAGANJA

a) ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata
b) revizije i sustavi energetske učinkovitosti
c) studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.
(2) Prihvatljiva ulaganja iz točke a) ovoga obuhvaćaju ulaganja u poboljšanje hidrodinamike trupa plovila I pogonskog sustava plovila te u smanjenje potrošnje električne i termalne energije.

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Prihvatljivi troškovi povezani s hidrodinamikom trupa plovila

(1) Za ulaganja u poboljšanje hidrodinamike trupa plovila, prihvatljivi su:
a) troškovi nabave mehanizama za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila
b) troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja
c) troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila zasmanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora
d) troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava.
(3) Troškovi povezani s osnovnim održavanjem trupa plovila nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi troškovi povezani s poboljšanjem pogonskog sustava plovila

(1) Za ulaganja u poboljšanje pogonskog sustava plovila, prihvatljivi su troškovi nabave:
a) energetski učinkovitih propelera, uključujući pogonska vratila
b) katalizatora
c) energetski učinkovitih generatora kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin
d) pogonskih elemenata koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ilisolarne ploče
e) poprečnih propelera
f) opreme koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva
g) ekonometara, sustava za upravljanje gorivom i sustava za praćenje
h) sapnica za poboljšanje pogonskog sustava.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja u ribolovni alat i opremu

(1) Za ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu, prihvatljivi su troškovi:
a) prelaska s povlačnog na alternativni ribolovni alat
b) preinaka povlačnog ribolovnog alata
c) nabave opreme za nadzor povlačnog ribolovnog alata.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem alata/opreme/predmeta.

Prihvatljivi troškovi povezani s ulaganjima u cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energije

(1) Za ulaganja u smanjenje potrošnje električne i termalne energije, prihvatljivi su:
a) troškovi ulaganja u poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju za plovila kraća od 18 metara duljine prekosvega
b) troškovi ulaganja u poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu pri čemu se toplina zadržava i ponovno upotrebljava za ostale pomoćne operacije na plovilu.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti i studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila

(1) Za ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti, prihvatljivi sutroškovi revizije i sustava energetske učinkovitosti.
(2) Za ulaganja u studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila, prihvatljivi su troškovi izrade navedenih studija.

Obratite nam se s povjerenjem!