Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog
potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao
nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

 Ciljevi mjere:
o Obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog potresima osigurati održivost
poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora kako bi se
spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja.

 Prihvatljivi korisnici su:
o Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u
Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za
potporu.

 Prihvatljivi troškovi:
o sanacija poljoprivrednog zemljišta zbog likvefakcije
o građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture
o popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme
o nabava domaćih životinja
o nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja
o kupnja poljoprivrednog zemljišta
o opći troškovi
o označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno prilogu viii ali ne više
od 100 eura

 Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju
o Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih
prijedloga iznose 120.000.000,00 HRK

 Visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 Intenzitet javne potpore

o 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 %
udjela)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu
od 12:00 sati 17. svibnja do 12:00 sati 16. srpnja 2021. godine

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta
kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-
savjetovanje.com