• Predmet poziva:

Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

  • Svrha poziva:

Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe projekta.

  • Prihvatljivi prijavitelji:

rijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

  • Iznos bespovratnih sredstava po projektu:

200.000,00 HRK - 20.000.000,00 HRK

  • Intenzitet potpore:

od 45% do 85%

  • Prihvatljive kategorije aktivnosti / troškova:

- Energetska obnova: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

- Energetska obnova: Energetska obnova zgrada

- Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

- Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 sati.

Za sve dodatne informacije, savjetnici Signum savjetovanja stoje vam na raspolaganju.