Najava Poziva "Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova - klasteri" s ciljem jačanja
poduzetničkih pozicija na tržištu.
- Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici.
- Prihvatljive aktivnosti su ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu za
izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.
- Indikativni intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova projekta.