NAJAVA NATJEČAJA - Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

 

Za kolovoz 2020 godine najavljena je objava novog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava u

cilju podrške programima usmjerenim mladima.

 

✎ Ciljevi natječaja su:

 

- Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu, podizanje razine znanja, vještina i

informiranosti te stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih i prevenciju nasilja;

 

- Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima

.

✎ Prihvatljivi prijavitelji:

 

- organizacije civilnog društva

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

✎ Prihvatljivi partneri:

 

- Organizacije civilnog društva

 

- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

- Ustanove u području radas mladima

 

- Zaklade

 

- Vijeća nacionalnih manjina

 

✎ Prihvatljive projektne aktivnosti:

 

- Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

- aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na usluge informiranja i savjetovanja o temama relevantnim za mlade, putem lokalnih info centara za mlade

- aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja nad i među mladima

- aktivnosti usmjerene na jačanje vještina i kapaciteta mladih za (društveno) poduzetništvo i/ili samozapošljavanje

- aktivnosti usmjerene na zadovoljenje potreba mladih u ruralnim sredinama

- aktivnosti usmjerene na aktivno sudjelovanje mladih u društvu

- aktivnosti usmjerene na izradu regionalnih i lokalnih programa za mlade

- aktivnosti usmjerene na djelovanje centara za mlade

 

✎ Najviši i najnižni iznos bespovratnih sredstava:

 

Najniži iznos: 400.000,00 HRK

 

Najviši iznos: 1.000.000,00 HRK

 

✎ Intenzitet potpore: 100%

 

Objava natječaja planirana je za kolovoz 2020 godine.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum- savjetovanje.com

 

091/ 2849 003

 

info@signumsavjetovanje.com