Svrha Natječaja:


Mjera 4.4.1. omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100% namjenjenih ulaganjima za zaštitu od velikih zvijeri (vuk, ris ili medvjed) i očuvanje bioraznolikosti.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

 

Visina potpore:

 • od 400 eura – 150.000 eura (intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova).


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za:

 • kupnju električnog pastira
 • kupnju pastirskog psa (tornjaka)
 • izgradnju nastambi za stoku
 • gradnju terasastih parcela ili suhozida
 • sadnju živica
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta
 • obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
 • obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti projekta).

 

Ulaganja u gradnju nastambe, kupnju električnog pastira i pastirskog psa prihvatljiva su isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Bodovanje:

Maksimalan broj bodova iznosi 100, a prag prolaznosti 38.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com