• Opći cilj Poziva:
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a[1]

 

 • Specifični ciljevi Poziva:
 • Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
 • Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
 • Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

 

 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:

a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19),

b) zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19).

 

 • Prihvatljivi partneri:
 • prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javna znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visoko-obrazovna institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.

 

 • Prihvatljive projektne aktivnosti:
 • aktivnosti (nacionalni i inozemni seminari, predavanja, programi i edukacije) jačanja „soft“ vještina i vještina poučavanja (trening za trenere);
 • studijski posjeti (nacionalnim i inozemnim) organizacijama koje se bave inovativnim metodama prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima;
 • sajmovi, konferencije (nacionalne i inozemne) vezane uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja;
 • adaptacija prostora (do max. 30% ukupno prihvatljivih ugovorenih troškova projekta)
 • Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a (radionice kojima se za djecu/mlade/opću populaciju obrađuju načini dolaska do otkrića i rezultata u STEM-u; radionice koje obrađuju pojedine teme iz STEM-a za djecu/mlade/opću populaciju, prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima, pogotovo s naglaskom na prilagodbu života u post - pandemijskom razdoblju te približavanje znanstvenog aspekta praćenja pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i drugih kriznih stanja krajnjim korisnicima kao i edukacije krajnjih korisnika: djece i mladih te opće populacije.);
 • Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja (aktivnosti obrade tema iz STEM područja uz praktične primjere i sudjelovanje polaznika u obradi teme; aktivnosti promocije STEM područja uz sudjelovanje polaznika u praktičnim vježbama (pokusima); predstavljanje znanstvenih otkrića iz STEM područja uz praktične primjere i sudjelovanje polaznika; aktivnosti istraživanja i analize prirodnih procesa kroz praktične primjere (pokusi u prirodi, istraživanje svemira i sl.); aktivnosti razvoja novih i inovativnih modela podučavanja STEM-a uz sudjelovanje polaznika; prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima, pogotovo s naglaskom na prilagodbu života u post - pandemijskom razdoblju te približavanje znanstvenog aspekta praćenja pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i drugih kriznih stanja krajnjim korisnicima kao i edukacije krajnjih korisnika: djece i mladih te opće populacije;
 • Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te upravljanje projektom i administracija

 

 

 • Najviši i najnižni iznos bespovratnih sredstava:
 • Najniži iznos: 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos: 3.000.000,00 HRK

 

 • Intenzitet potpore:
 • 100%

 

Poziv je otvoren od 01. srpnja 2020., a rok za podnošenje projektnih prijedloga je najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com

 

[1] STEM označava grupu akademskih disciplina prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (eng. Science, Technology, Engineering i Mathematics). Akronim potječe od osnivača Centra za unapređenje Hispanoamerikanaca u obrazovanju u području prirodoslovlja i inženjerstva (Center for the Advancement of Hispanics in Science and Engineering Education (CAHSEE)), Charlesa Velae, koji je početkom devedesetih godina prošloga stoljeća pokrenuo ljetni program za darovite manje zastupljene studente s područja Washingtona, DC, nazvan STEM Institut.