Obzor Europa nastavak je programa EU-a Obzor 2020.

Zašto nam je potreban?

Budući rast i blagostanje Europe ovise o njezinoj sposobnosti da i dalje bude svjetski predvodnik u istraživanju i inovacijama. Obzorom Europa osiguravaju se sredstva potrebna za postizanje tog cilja. Očekuje se jačanje znanstvenog i tehnološkog sektora EU- a. s ciljem rješavanja glavnih globalnih izazovi u području zdravstva, sigurnosti, onečišćenja i klimatskih promjena.

Prema prijedlogu Europske komisije, o kojem države članice trenutačno raspravljaju, očekuje se da će se u razdoblju od 2021. do 2027. programom otvoriti do 100 000 radnih mjesta u djelatnostima u području istraživanja i inovacija. Predviđa se i povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU-a za do 0,19 % tijekom razdoblja od 25 godina.

Predložena struktura Obzora Europa uključuje tri stupa:

 • Izvrsnu znanost
 • Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost
 • Inovativna Europa

Dodatnim međusektorskim dijelom uvele bi se mjere kojima se države članice podupiru u tome da maksimalno iskoriste svoj nacionalni potencijal za istraživanja i inovacije. Time bi se ojačao europski istraživački prostor.

Proces strateškog planiranja posebno će se fokusirati na stup „Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost“. Također će obuhvatiti dio programa za širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora, kao i relevantne aktivnosti u drugim stupovima.

TRI STUPA ZA IMPLEMENTACIJU:

1.) Izvrsna znanost

U okviru prvog stupa Obzora Europa ojačala bi se vodeća uloga EU-a u znanosti te bi se razvijali visokokvalitetna znanja i vještine.

2.) Globalni izazovi i industrijska konkurentnost

Drugim stupom podržala bi se istraživanja posvećena društvenim izazovima i industrijskim tehnologijama u područjima kao što su digitalizacija, energetika, mobilnost, hrana i prirodni resursi.

Njime se predviđa i uvođenje određenih istraživačkih misija i partnerstava, primjerice o postizanju gradova s nultom stopom emisija ugljika.

3.) Inovativna Europa

Treći stup Obzora Europa bio bi usmjeren na promicanje inovacija osnivanjem Europskog vijeća za inovacije. Time bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za inovatore s visokim potencijalom.

 

Horizon Europe će:

 • Povećati utjecaj i postići učinak na EU strateške prioritete, poput oporavka, zeleni i digitalnih tranzicija, i baviti se globalnim izazovi za poboljšanje kvalitete naše svakodnevice.
 • Jačati izvrsnu znanost i tehnologiju EU-a povećanjem ulaganja u visoko kvalificirane ljude i vrhunska istraživanja.
 • Poticanje industrijske konkurentnosti EU-a i inovacijskih izvedbi, posebno podržavajući inovacije koje stvaraju tržište putem europskog Vijeće za inovacije i Europskog instituta za Inovacije i tehnologiju.
 • Poboljšati pristup ka izvrsnosti za istraživače širom Europe za poticanje sudjelovanja i suradnje, kao i promicanje rodne ravnopravnosti.

 

Paket Obzor Europa sastoji se od prijedloga o:

 • okvirnom programu za istraživanja i inovacije, uključujući pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
 • posebnom programu za provedbu Obzora Europa
 • programu za istraživanje i osposobljavanje u okviru Ugovora o Euratomu kojim se nadopunjuje Obzor Europa
 • odluci Vijeća o izmjeni odluke o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER).

Uloga Vijeća

O proračunu Obzora Europa odlučit će Vijeće u okviru postupka donošenja višegodišnjeg financijskog okvira.

Za to je potreban jednoglasan dogovor država članica i suglasnost Europskog parlamenta.

Vijeće je zatražilo aktivno sudjelovanje država članica u postupku strateškog planiranja Obzora Europa te osmišljavanju i provedbi povezanih misija i partnerstava.