Cilj Natječaja:
- jačanje konkurentnosti tvrtki ulaganjima u zelene i/ili digitalne tehnologije kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

➢ Prihvatljivi korisnici:
- Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju u sektoru C Prerađivačka industrija.

➢ Prihvatljivi troškovi:

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva:
- priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
- trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
- komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
- trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
- trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
- nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva;
- troškovi montažne opreme i strojeva;
- nabava mjernih uređaja;
- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver);
- nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja:
- troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja;
- neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
- troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana;
- troškovi amortizacije instrumenata i opreme

3. Savjetodavne usluge u korist MSP-ova
- usluge upravljanja projektom;
- usluge stručnog nadzora građenja;
- usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
- usluge izrade dokumentacije za nabavu;
- usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama);
- usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

4. Potpore za usavršavanje - povezane sa ciljem projekta (digitalizacija i/ili zelena tehnologija)

5. De minimis potpore
- Grijanje i hlađenje;
- Promidžba i vidljivost;
- Priprema dokumentacije projektnog prijedloga.

➢ Iznos i intenzitet potpore:
- Min. iznos potpore iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni 7.500.000,00 kn.
- Intenzitet potpore iznosi 45% za mikro i male poduzetnike, odnosno 35% za srednje poduzetnike.

Konačnom objavom Poziva biti će poznati konačni uvjeti prijave i rok za podnošenje projektnog prijedloga.

Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com