Prihvatljivi prijavitelji:

  • Mikro subjekti ( do 10 zaposlenih) malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- Koji imaju sjedište i koji posluju na području Zagrebačke županije

- Koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Covid – 19, a čije je poslovanje bilo obustavljeno Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/2020) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine

- Koji imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/ cu obrta u mjesecu prije objave poziva, Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe.

- Koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće ( dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave)

- Koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti ( dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)

- Koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji       (dokazuje se Skupnom izjavom).

 

Prihvatljivi troškovi:

  • Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 01. ožujka do 01. rujna 2020. godine, a odobravaju se za slijedeće prihvatljive troškove:Najviši i najnižni iznos bespovratnih sredstava:

- Za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti,

- Za podmirenje kreditnih 7 leasing obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti,

- Za korištenje/ najam poslovnog prostora

- Za komunalne troškove

- Za troškove telekomunikacija

- Za knjigovodstvene usluge

- Za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti

- I drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti.

 

Visina subvencije iznosi 3.000,00 HRK jednokratno po zaposlenom radniku kod poduzetnika na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu koji prethodi raspisivanju Javnog poziva.

 

Rok za dostavu prijave je do 06. srpnja 2020. godine.

 

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com