Tip operacije 8.6.2. - Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Cilj je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Saznajte više...

Tip operacije 8.5.1. - Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Cilj natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Saznajte više...

Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Cilj natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Saznajte više...

Tip operacije 6.2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Saznajte više...

Tip operacije 4.4.1. - Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Cilj natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Saznajte više...

Tip operacije 4.2.2.- Korištenje obnovljivih izvora energije.

Prioritet raspisivanja natječaja i njegov krajnji cilj je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Saznajte više...

Tip operacija 4.2.1. - Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje je cilj provedbe mjere.

Saznajte više...

Tip operacija 4.2.1. - MSP povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Cilj natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje za mikro, male i srednje poljoprivrednike.

Saznajte više...

Tip operacija 4.1.3. - korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Saznajte više...

Tip operacija 4.1.2.- Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. 

Saznajte više...

Tip operacija 4.1.1. - ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava: ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice  

Saznajte više...

Tip operacija 4.1.1. - Tov svinja

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganje u tov svinja

Saznajte više...

Tip operacija 4.1.1. - Mliječno govedarstvo

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektora mliječnog govedarstva

Saznajte više...

Tip operacija 3.1.1. - Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete

Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima  kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 

 

Saznajte više...

Tip operacija 8.6.2. - Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Cilj je je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Saznajte više...

Obnova poljoprivrednog potencijala narušenog potresima

Cilj Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresima od 22.3.2020. godine i 28.12.2020. godine, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Saznajte više...

E savjetovanje: poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Cilj Natječaja je jačanje konkurentnosti tvrtki ulaganjima u zelene i/ili digitalne tehnologije kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela. 

Saznajte više...

Ne propustite: mjere samozapošljavanja

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta.

Saznajte više...

Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Svrha poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu.

Saznajte više...

Obnova zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Ovim pozivom utvrđuju se mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Saznajte više...

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

 

Saznajte više...

Program dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19

Cilj ovog poziva je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje. 

Saznajte više...

Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Cilj poziva je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Saznajte više...

Potpora 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima - plastenicima,

Saznajte više...

Horizon Europe 2021- 2027.

Riječ je o vodećoj inicijativi EU-a za potporu istraživanjima i inovacijama, od koncepta do stavljanja na tržište, te se njome dopunjuje nacionalno i regionalno financiranje.

Saznajte više...

Natječaj: obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama te katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Saznajte više...

Indikativni plan objave natječaja 2021.godine za ruralni razvoj

Donosimo vam plan objave natječaja 2021. godine za ruralni razvoj te sve dodatne detalje pronađite kod savjetnika Signum savjetovanja

Saznajte više...

Operativni program pomorstvo i ribarstvo: prijedlozi mjera za programsko razdoblje 2021.-2027.godine

U nastavku donosimo sažetak prijedloga mjera za programsko razdoblje 2021-2027. godine, a koje se odnose na pomorstvo i ribarstvo

Saznajte više...

Čitanjem do uključivog društva

Cilj poziva je ovećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti društva

Saznajte više...

Natječaj: nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Saznajte više...

Novi program: Invest EU

Novi InvestEU program nastavak je i zamjena sadašnjeg EFSI-ja (Europskog fonda za strateška ulaganja) koji je uspostavljen nakon financijske krize.

Saznajte više...

Natječaj: povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Predmet natječaja je: poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Saznajte više...

Zaželi – program zapošljavanja žena

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 23.09.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 23.09.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 28.02.2021.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 586.000.000,00 HRK

Saznajte više...

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo: Mjera I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost”

OTVOREN!

ROK: od 19. rujna 2020. do 15. prosinca 2020.

PREDMET NATJEČAJA: ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

KORISNIK POTPORE: vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

IZNOS POTPORE: 7.625.000,00 EUR

NAJVIŠI IZNOS POTPORE PO RIBARSKOM PLOVILU: 400.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE:

  • 50% ukupnih prihvatljivih troškova
Saznajte više...

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo: mjera I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena”

OTVOREN! 

ROK: od 19. rujna 2020. do 15. prosinca 2020.

PREDEMET NATJEČAJA: ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Saznajte više...

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI!

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti  200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

INTENZITET JAVNE POTPORE:

  • do 70%,
  • do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate)
Saznajte više...

Natječaj za mlade poljoprivrednike

NATJEČAJ U NAJAVI!

Provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«.

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Saznajte više...

Novi natječaj: dodjela potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020.

Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Saznajte više...

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Saznajte više...

Natječaj za mjeru I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u sektoru gospodarskog ribolova, s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova.

Saznajte više...

NAJAVA NATJEČAJA - Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

Za kolovoz 2020 godine najavljena je objava novog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava u

cilju podrške programima usmjerenim mladima.

Saznajte više...

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19

Saznajte više...

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA POPULARIZACIJU STEM-A

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Saznajte više...

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga

Opći cilj poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijalnih socijalnih usluga.

 

Saznajte više...

Dodjela bespovratnih potpora Zagrebačke županije

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Zagrebačke županije mikro subjektima malog gospodarstva čiji je rad obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti Covid – 19 s ciljem očuvanja i poticanja poslovne aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost OBUSTAVLJENA.

Saznajte više...

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Saznajte više...

Iskoristite bespovratna sredstva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama!

Cilj poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Saznajte više...

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Saznajte više...

Umjetnost i kultura online - Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga

Cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. 

Saznajte više...

Javni poziv 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Dana 04.05.2020. godine objavljen je natječaj „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, u okviru kojeg gospodarstva mogu dobiti potporu u iznosu od 50.000,00 EUR bespovratno. Rok za podnošenje prijava je od 04. lipnja 2020.godine do 04.kolovoza 2020. godine.

Saznajte više...

Nacrt natječaja za Mjeru 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Mjera 4.4.1. omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100% namjenjenih ulaganjima za zaštitu od velikih zvijeri (vuk, ris ili medvjed) i očuvanje bioraznolikosti.

Saznajte više...

Pažnja: Potpore i poslodavcima koji obavljaju sezonske poslove

Hrvatski zavod za zapošljavanje izvijestio je kako je korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta, slijedom pandemije COVID 19, omogućeno i za poslodavce koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, a što ranije nije bilo moguće. Spomenuta mjera se može koristiti neovisno o tipo poslovnog subjekta. Ovu mjeru mogu koristiti i tzv kulturnjaci, osobe iz kulturnog i umjetničkog sektora, medijski djelatnici i ostali.

Saznajte više...

Obrtnici, pozor! Zaključene prijave za COVID 19 HAMAG BICRO zajmove

Prijave za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva su zaključene. Kako HAMAG izvještava, slijedom aktiviranih mjera u okviru paketa pomoći hrvatskom gospodarstvu, zaprimljeno je dvostruko više zahtjeva nego tijekom cijele protekle godine, te su prijave za COVID 19 zajmove zaključene.

Saznajte više...

Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja za 2020. godinu - Pomorstvo i ribarstvo

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Saznajte više...

Novi nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja donesen je 2015. godine, izmijenjen 2019. godine, a sada, početkom 2020. donesen je novi nacrt prijedloga o ponovnim izmjenama i dopunama Zakona kojim se uvode nove poticajne mjere za ulaganja, jasnije definiraju osnovni pojmovi te prava i obveze korisnika potpora u smislu ovog Zakona.

Saznajte više...

Otvoreni poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz istraživanja i razvoja (IRI – faza 2)

Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Saznajte više...

Otvoren Poziv „Certifikatom proizvoda do tržišta“

Cilj Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Saznajte više...

Otvoren Poziv „Znakovi kvalitete“

Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Saznajte više...

Otvoren Poziv „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda/usluga.

Saznajte više...

Najava Poziva „Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova (klasteri)“

Najava Poziva "Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova - klasteri" s ciljem jačanja poduzetničkih pozicija na tržištu.

Saznajte više...