Misija

Naša misija je razumijeti jedinstvene potrebe klijenata te kroz pružanje kvalitetne savjetodavne usluge osigurati investicijski kapital za projekte naših klijenata s ciljem unaprijeđenja poslovnih procesa.

Vizija

Postati lider u pružanju cjelovitih usluga poslovnog i financijskog
savjetovanja s naglaskom na apliciranje na nacionalne i EU fondove.

Temeljne vrijednosti

  • Profesionalnost i pouzdanost
  • Kvaliteta
  • Usluga vrijednost za novac
  • Personalizirani i individualni pristup klijentu
  • Orijentiranost prema rezultatima
  • Pružanje brze i efektivne usluge klijentima

Naše usluge

Novosti

Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja za 2020. godinu - Pomorstvo i ribarstvo

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

saznajte više

Novi nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja donesen je 2015. godine, izmijenjen 2019. godine, a sada, početkom 2020. donesen je novi nacrt prijedloga o ponovnim izmjenama i dopunama Zakona kojim se uvode nove poticajne mjere za ulaganja, jasnije definiraju osnovni pojmovi te prava i obveze korisnika potpora u smislu ovog Zakona.

saznajte više

Otvoreni poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz istraživanja i razvoja (IRI – faza 2)

Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

saznajte više

Otvoren Poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Cilj Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

saznajte više

Otvoren Poziv „Certifikatom proizvoda do tržišta“

Cilj Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

saznajte više

Otvoren Poziv „Znakovi kvalitete“

Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

saznajte više

Otvoren Poziv „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda/usluga.

saznajte više

Bespovratna sredstva uz 50% intenziteta potpore za modernizaciju sektora tovnog govedarstva

Svrha natječaja je dodjela bespovratnih sredstava korisnicima u sektoru tovnog govedarstva kako bi podigli konkurentnost svog gospodarstva.

saznajte više

Najava Poziva „Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova (klasteri)“

Najava Poziva "Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova - klasteri" s ciljem jačanja poduzetničkih pozicija na tržištu.

saznajte više

Najava Natječaja za tip operacije „4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I.
Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2.
točkom (26) iste Uredbe.

saznajte više

U najavi Natječaj „Ulaganje u vinarije i marketing vina“

Prihvatljivi korisnici:
• poduzeća u sektoru vina (vinarije- fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski
registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom
proizvoda
• organizacije proizvođača vina
• udruženja dvaju ili više proizvođača
• sektorske organizacije

saznajte više